Over onze Automaat

Een deel van de scharreleieren en het varkensvlees wat bij ons op de boerderij wordt geproduceerd verkopen we in onze eierenautomaat en de vleesautomaat. We willen ons lekkere eitje en stukje vlees natuurlijk ook lokaal afzetten, want we zijn trots op de producten die we maken.

Hoofstraat 17, 6031 AC Nederweert
Vers van BoerIn

Het Assortiment

(Klik op een afbeelding voor het assortiment per afdeling)

Duurzaamheid


In 2020 zijn er 1.156 zonnepanelen geplaatst waarmee ongeveer 350.000 kWh wordt opgewekt. Een groot deel hiervan verbruiken we op het eigen bedrijf.

De mest in de nieuwe kraamstal en biggenstal wordt gekoeld. De warmte die hierbij vrij komt wordt via de warmtepomp teruggevoerd om de biggenafdeling en kraamstal te verwarmen. Zo wordt het gasverbruik verminderd, omdat we alleen in de winter bij koud weer nog wat gas nodig hebben om bij te stoken. Het voordeel van mest koelen is dat er minder ammoniak en dus stikstof vrij komt.

Alle pluimveemest wordt verwerkt bij BMC Moerdijk waar deze middels verbranding wordt omgezet naar groene stroom.

Bij de varkens wordt geproduceerd volgens de criteria van het Beter Leven 1-ster keurmerk van de Dierenbescherming. Dit houdt in dat de varkens meer ruimte hebben en beschikken over speel- en/of afleidingsmateriaal. Dit vlees wordt verkocht in de Nederlandse supermarkten.

Over onze Scharrelkippen


Chicken

Onze scharrelkippen lopen vrij in de stal die is uitgerust met een volièresysteem. In dit systeem kunnen de kippen vrij bewegen en in de scharrelruimte scharrelen.

’s Avonds als de lamp uit gaat, gaan de kippen net als in de natuur ‘op stok’ om te slapen.

De kippen krijgen iedere dag fris drinkwater en maar liefst vijf keer per dag een uitgebalanceerd voer met verschillende granen en vitamines. De eieren worden in de ochtend gelegd in een groepslegnest met kunstgras.

Voor de legnest hangt een flap omdat de kippen graag een beetje verscholen zitten als ze een eitje leggen.

De kippenmest wordt iedere twee weken opgehaald en naar BMC Moerdijk getransporteerd. Hier wordt alle mest verbrand en middels dit proces wordt groene stroom gemaakt.

Als de eieren zijn gelegd gaan deze middels een eiertransportband naar de inpakmachine waar ze automatisch in trays worden gelegd.

Vervolgens krijgen alle eieren een bedrijfseigen printnummer, zodat de eieren in alle gevallen kunnen worden getraceerd bij calamiteiten. Ten slotte gaan de eieren naar een pakstation waar ze verpakt worden voor de consument.

Ook verkopen we onze eieren vers in onze eierautomaat, waar zowel contant als ook contactloos betaalt kan worden.

Over onze Zeugen


Op ons bedrijf hebben we zeugen, oftewel moedervarkens. Wij kopen iedere acht weken ca. 20 opfokzeugen aan van Coen Beerens in Nederweert-Eind.

Deze opfokzeugen gaan op ons bedrijf eerst in quarantaine, omdat ze moeten wennen aan de gezondheidsstatus van ons bedrijf.

De zeugen worden geïnsemineerd waarna ze na vier dagen na inseminatie in groepen vrij rond kunnen lopen.

Na 110 dagen dracht worden ze naar de nieuwe kraamafdeling verhuist, waar ze op 115 dagen gaan werpen. Gemiddeld krijgen deze zeugen ongeveer 16 biggetjes.

Onze zeugen kunnen vrij rondlopen in het kraamhok. Dit i.c.m. een nieuw mestafvoersysteem maakt onze stal uniek in Nederland. Wij hebben het welzijn van de dieren namelijk hoog in ons vaandel staan.

Iedere twee weken werpt een groep van +/-30 zeugen.

De biggen blijven 35 dagen bij de zeug, dit is een week langer dan gebruikelijk, maar beter voor het welzijn en de gezondheid van de zeug en biggen.

Na 35 dagen kunnen de biggen alleen verder in de biggenstal, waar ze ca. vier weken verblijven. De zeugen gaan dan naar inseminatieafdeling waar ze na vijf dagen opnieuw worden geïnsemineerd.

Over onze Vleesvarkens


Als de biggen ongeveer 25 kg wegen worden ze met eigen transport naar de vleesvarkensstal vervoerd. Hier komen ze in groepen van 12 biggen bij elkaar te liggen.

Beren en gelten worden gescheiden opgelegd, omdat beide een aparte voerbehoefte hebben en we ze op deze manier ook een apart voerschema kunnen voeren.

Voor de afleiding hebben de varkens knabbelpalen tot hun beschikking en krijgen ze iedere dag een handje ruwvoer in de vorm van luzerne of gehakseld stro.

Ook hebben ze daglicht in de stal d.m.v. een lichtstraat in de zijgevel.

Bij een gewicht van+/- 125 kg gaan ze naar de slachterij Van Rooi Meat in Helmond van waaruit ze worden verkocht in verschillende supermarkten in Nederland.

Daarnaast vinden we het belangrijk om onze producten ook lokaal aan te bieden door middel van onze vleesautomaat.

Het vlees wordt vers ingevroren wat de houdbaarheid ten goede komt.

We hebben bewust voor kleinere verpakkingen gekozen om flexibel te zijn en als bijkomend voordeel gaat het ontdooien dan sneller.

Tijdlijn


Het bedrijf is in 1961 opgericht door Wiel van Eijk. Er is toen begonnen met vleeskuikens. Later zijn er ook zeugen en vleesvarkens bijgekomen.
1961
In 1981 is Thijs in het bedrijf gekomen. De vleeskuikens zijn toen ingewisseld voor ouderdieren voor de productie van broedeieren voor vleeskuikens.
1981
In 1993 hebben we de zeugentak uitgebreid naar 225 zeugen.
1993
In 1995 heeft Thijs het bedrijf samen met Maria overgenomen van zijn ouders.
1995
In 1996 hebben we de oudste stal vernieuwd en zijn we overgeschakeld naar 15000 scharrelkippen.
1996
In 2000 hebben we een nieuwe zeugenstal gebouwd en is de zeugenstal uitgebreid naar 350 zeugen.
2000
In 2001 zijn we met de vleesvarkens gestopt en zijn we uitgebreid naar 20000 scharrelkippen.
2001
In 2006 hebben we de kippenstallen intern verbouwd . We zijn toen uitgebreid naar 44000 voliere scharrelkippen.
2006
In 2007 hebben we het bedrijf de naam De Witte Hoeve gegeven. Heel toepasselijk omdat alle stallen en ook het woonhuis wit zijn.
2007
In 2009 hebben we een eieren automaat geplaatst.
2009
In 2011 hebben we een vleesvarkensstal gebouwd voor 3100 vleesvarkens waarmee we al onze biggen zelf groot kunnen brengen voor de vleesproductie.
2011
In 2014 hebben we een diepvriesautomaat geplaatst waarin we kwaliteitsvlees van onze eigen varkens verkopen.
2014
In 2015 hebben we een stuk aan de vleesvarkensstal gezet om de dieren meer ruimte te geven en zijn we omgeschakeld naar Beter Leven 1 Ster van de dierenbescherming.
2015
In 2016 is Koen toegetreden in het bedrijf.
2016
In 2019 is de Biggenstal gerenoveerd naar de nieuwe normen van Beter Leven 1 Ster van de dierenbescherming.
2019
In 2020 hebben we 1156 zonnepanelen geplaatst voor het opwekken van 350.000KWh groene stroom.
2020
In 2022 hebben we de nieuwe kraamstal gebouwd.
2022
In 2023 hebben we de nieuwe inseminatiestal intern verbouwd.
2023


In 2023 hebben we onze nieuwe kraamstal met vrijloopkraamhokken in gebruik genomen, ter vervanging van de oude kraamstal die Thijs in 1993 in gebruik nam. De stal is gebouwd met oog voor dierenwelzijn en innovatieve systemen om de uitstoot van ammoniak, geur en fijn stof te verminderen. Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3) en door de Subsidiemodule brongerichte verduurzaming stal – en managementmaatregelen (Sbv).

Certificaten


Contact


  1. Hoofstraat 17, 6031 AC Nederweert
  2. Koen 0614236277
  3. Thijs 0629561556
  4. info@dewittehoeve.eu
  5. De Witte Hoeve Nederweert